U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Láska stojí za všetko

Odporúča Táňa Dubecká
(Pobočka Sídlisko Sekčov)

Podmienky členstva

vlajka vbČlenstvo v Britskom Centre je podmienené členstvom v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove a vzťahujú sa naň rovnaké pravidlá a podmienky.

Pre získanie preukazu je potrebné:

  • vyplniť prihlášku člena knižnice
  • predložiť doklad totožnosti (u študentov aj index, u cudzincov aj pas alebo povolenie na pobyt v SR)
  • zaplatiť ročný členský poplatok

Nájdete nás na

soc facebook soc google plus soc twitter