U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

tanec s nepriatelom

Odporúča Viktória Salokyová
(Pobočka Sídlisko S3)

Pri knihe s...

Pri knihe s Alžbetou Verešpejovou

Pri knihe s Alžbetou VerešpejovouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V novembri sa stretneme so spisovateľkou, dramaturgičkou, etnografkou a pedagogičkou

ALŽBETOU VEREŠPEJOVOU

21. november 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

ALŽBETA VEREŠPEJOVÁ - profil


Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Alžbeta Verešpejová

Alžbeta Verešpejová*1954, Prešov
spisovateľka, dramaturgička, etnografka, pedagogička

Ja svojmu detskému čitateľovi verím. Verím, že aj veľká konkurencia, s ktorou sa detský čitateľ stretáva - počítač a iné média, celkom knižku nevytlačia. Keď chodím na besedy a rozprávam sa s deťmi, čo sa im páči a čo nie, ja z nich cítim záujem a chuť čítať. V tú chuť verím a dúfam, že nezanikne.

     Z prešovského gymnázia sa vybrala študovať etnografiu a folkloristiku na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní sa vrátila domov a namierila si to do Divadla Jonáša Záborského, kde spočiatku pôsobila tri desaťročia najprv ako lektorka dramaturgie a neskôr ako dramaturgička, s malou trojročnou pauzou, kedy bola spisovateľkou v slobodnom povolaní. Nasledovala krátka epizóda v Krajskom múzeu v Prešove a po nej miesto doktorandky na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Istý čas sme ju stretávali na pobočke Knižnice P. O. Hviezdoslava na Sídlisku III., kde radila veľkým aj malým čitateľom, čo sa oplatí prečítať si. Po pár rokoch v knižnici sa opäť vrátila na Prešovskú univerzitu, aby na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry pedagogicky viedla mladých ľudí a pomáhala im zorientovať sa v divadelnom i filmovom umení, aj prostredníctvom vydanej príručky Dejiny filmu, televízie a rozhlasu 1. Aktuálne je Betka znovu na voľnej nohe, tentoraz už natrvalo.
     V literatúre sa presadila v oblasti tvorby pre deti a mládež. Debutovala zbierkou zvieracích rozprávok Trio Kotkodák a po nej prišla s tromi príbehmi o priateľstve, plnení sľubov, teple domova, radosti z darčekov i skvelým zážitkom pri mori opísaným v knihe Šušlavá mušľa. Mimochodom, kniha o 15 rokov inšpirovala vznik rovnomenného občianskeho združenia, ktorého súčasťou je i Betka, a ktoré podporuje a rozvíja aktivity na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v kultúrno-spoločenskej, umeleckej, vzdelávacej a pedagogickej oblasti. Združenie dlhodobou a pričom úzko spolupracuje aj s literárnou kaviarňou Viola, poskytujúcou multifunkčný a technicky dobre vybavený priestor pre potreby súčasného umenia. Zároveň so vznikom občianskeho združenia sa do literárneho sveta dostali aj mlsné príbehy z cukrárne, teda Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej. Nasledovali Neplechy školníčky Agneše, humorný príbeh s vážnymi hodnotami o tom, že ani vtedy, ak máme niečo veľmi radi a myslíme si, že je to správne, to nesmieme vnucovať iným a už vôbec kvôli tomu nesmieme robiť zlé skutky. Hoci Betka nepíše knihy ako na bežiacom páse, jej tvorba má punc kvality, veď tri zo štyroch jej kníh získali ocenenie najlepšia detská kniha.
Popri písaní kníh sa venuje detskému činohernému, ochotníckemu i bábkovému divadlu, pre ktoré napísala viacero hier, dramaticky upravuje vlastné i cudzie rozprávky, píše rozprávky či úpravy hier pre rozhlas, aktuálne scenáre k populárnemu seriálu Bakalári. Nájde si čas aj na porotcovanie v rôznych súťažiach a lektorovanie. Je tiež autorkou scenára výstavy Sedem zastavení, pripravenej pri príležitosti sedemdesiatich narodenín Divadla Jonáša Záborského v Prešove a filmového scenára pre Prešovskú univerzitu v Prešove k jej výročiu.

TVORBA

Trio kotkodák Šušľavá mušľa
Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešikovej Neplechy školníčky Agneše

Próza pre deti

Neplechy školníčky Agneše (2007)
Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej (2003)
Šušlavá mušľa (1998)
Trio Kotkodák (1993)

Hry pre deti i dospelých
Indiánska rozprávka (2018)
Kurupira (2017)
Solivarské poklady (2017)
Tango (2017)
Svetový román korytnačky Tyldy (2016)
Letisko (2016)
Slohová práca (2016)
Dubnické opály (2013)
Medovinová opica (2012)
Mestečko Bolo-nebolo (2008)
Zachránené Vianoce (2006)
Záhrada plná hádaniek (2006)
Principálov vianočný darček (2005)
Noty verzus vynálezy (2005)
Western story (2005)
Rozprávka z komína (2003)
Vylomeniny školníčky Agneše (2003)
Čarovné remeslá (2003)
Vianoce poštára Samuela (2002)
Beatles s A uprostred (2000)
Uličné blues (2000)
Cirkusové blues (1999)
Pussycat (1996)
Ako baba Pačmaga ženícha hľadala (1993)
Kráľovské papuče (1992)

Rozhlasové hry
Bakalári (-2018, cca 30 častí)
Slečna vločka a majster Sadza (2017)
Stalo sa – nestalo (2016)
Salón madame Elise (2006)
Čierny mních (2006)
Bohatý okrádač (2006)
Veľký únos (2005)
Dobrodružstvá strašiaka do maku (2002)

Iné
Levočské štúrovské divadlo (rozhlas, 2016)
Plastová civilizácia (rozhlasová esej, 2012)
Filmový scenár pre Prešovskú univerzitu v Prešove k výročiu (2012)
Sedem zastavení (2014, výstave k 70-tke DJZ)
Dejiny filmu, televízie a rozhlasu 1 (2007).

 

Pri knihe s Ľudovítom Petraškom

Pri knihe s Ľudovítom PetraškomSrdečne Vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V októbri sa stretneme so spisovateľom, germanistom a prekladateľom

ĽUDOVÍTOM PETRAŠKOM

24. október 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

ĽUDOVÍT PETRAŠKO - profil


Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Ľudovít Petraško

Ľudovít Petraško*1949, Prešov
Spisovateľ, germanista, prekladateľ

Literatúra sa nerodí vo vzduchoprázdne, utvárajú ju okolnosti, čas i miesto. Zvyčajne si ani veľmi neuvedomujeme, že práve naše mesto jej poskytlo nemálo podnetov a naďalej pre ňu vytvára živnú pôdu.

Rodák z Prešova, presnejšie zo Šarišských Lúk, sa po ukončení gymnázia rozhodol študovať nemecký i slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a počas záverečných ročníkov absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku. Hoci je jeho pracovná kariéra pestrá, vždy nejakým spôsobom súvisela s knihami. Začínal ako múzejník v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, neskôr bol redaktorom Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, potom pár rokov na voľnej nohe a následne knihovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Napokon zakotvil na univerzite v Prešove, kde od roku 1990 učí nemeckú literatúru.
Aj jeho autorský záber je pomerne široký od novely, cez povesti, drámu až k literatúre faktu, prekladom a literárnovedným prácam. Debutoval novelou V tomto meste v tejto chvíli, ktorá sa stala námetom aj pre rovnomenný televízny film a potom zostavil beletristický zborník V krajine a pripravil Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčáka. Nasledovala kniha poviedok Náhodní okoloidúci a viaceré preklady z nemčiny. Po dlhšej pauze vydal román Lanské snehy, kde na rozhraní fikcie a reality zachytil formou dobovej rodinnej kroniky spomienok Karola Manika, rodáka z horného Šariša, dôležité dejinné udalosti minulého storočia a ich odraz v miestnych prešovských pomeroch. Znalosti z miestnej histórie zužitkoval aj pri realizácii dokumentárneho filmu Stalinove sviečky nad Prešovom, ktorý mapuje bombardovania Prešova počas 2. svetovej vojny a túto tematiku neskôr spracoval aj literárne vo faktografickej knihe A svetlo bolo ako vo dne. Najnovším príspevkom k prešovským dejinám je jeho publikácia Zmarené nádeje. 21. August 1968 v Prešove. K záslužným počinom patrí aj zostavenie literárnej čítanky o Prešove Hlasy mesta.
Venuje sa aj tvorbe pre deti a mládež, pre ktoré napísal knihu povestí Strážca jazera a edične pripravil výbery z povestí Márie Kočanovej S Perúnom na štíte a Mojmírov syn. Okrem početných odborných prác, literárnych a publicistických článkov do viacerých súčasných periodík (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Javisko, Historická revue, Pamäť národa ai.) prekladov z nemčiny i angličtiny, je aj autorom viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas.

V tomto meste v tejto chvíli Náhodní okolidúci Lanské snehy
Blízki vzdialení Strážca jazera A svetlo bolo ako vo dne

TVORBA

Próza
Stalinove sviečky nad Prešovom (2011 – film)
Lanské snehy (2009)
Náhodní okoloidúci (1987)
V tomto meste v tejto chvíli (1979, 1982 – televízny film)

Pre deti a mládež
Strážca jazera (2014, v poľštine 2015)

Editorská činnosť
Mojmírov syn (2016, z pozostalosti Márie Kočanovej)
S Perúnom na štíte (2014, z pozostalosti Márie Kočanovej)
V krajine (1981)
K svetlu (1979, z pozostalosti P. O. Hviezdoslava)

Literatúra faktu
Zmarené nádeje. 21. August 1968 v Prešove (2018)
A svetlo bolo ako vo dne : v Prešove na konci vojny (2016)
Hlasy mesta. Literárna čítanka o Prešove. (2015)

Literárna veda
Typologická škála umelej rozprávky v nemeckej romantike (2018)
Cez jazyk k skutočnosti : vybrané recenzie nemeckej literatúry (2017)
Blízki vzdialení : slovensko-nemecké (nielen) literárne vzťahy (2013)
Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčáka (1986)

Preklady
Výstrel z kazateľnice (2017, 4 kriminálne novely z nemeckej klasiky)
Mŕtvy hosť (2011, 13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky)
Polygamné pohlavie (2011, Esther Vilar)
Muž v zajatí žien (2008, Esther Vilar)
Kam aj kráľ chodí pešo (2006, Daniel Furrer)
Moje sny (2002, Magdaléna Lipscherová)
Zlato v Červených horách (1993, Konsalik)
Arnold Schwarzenegger – cesta k úspechu (1992, Burt N. Silva)
Kráľovná Jahôdka (1987, Friedrich Reinhold Kreuzwald)
Synovia Veľkej Medvedice 1.-6. (1986-1989 Lieselotte Welskopfová-Henrichová)
Knud Rasmussen (1981, Lieselotte Düngel-Gillesová)
Zlatý srnec (1980, Ludwig Bechstein)

Pri knihe s Petrom Karpinským

Pri knihe s Petrom KarpinskýmSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V októbri sa stretneme so spisovateľom a jazykovedcom

PETROM KARPINSKÝM

10. október 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

PETER KARPINSKÝ - profil


Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Kultúrne poukazy

Kultúrne poukazy 2018

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.