Pri knihe s...

Peter Karpinský

peter karpinsky*1971, Gelnica
spisovateľ, jazykovedec

"Tvorba pre deti je pre mňa akýsi úlet do mimosveta, ktorý má tiež svoje problémy a starosti, ale ich riešenie je oveľa jednoduchšie."

Po absolvovaní gymnázia v Spišskej Novej Vsi vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde ostal pôsobiť ako pedagóg a v súčasnosti je vedúcim Katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Zaoberá sa dejinami a vývinom slovenského jazyka a dialektológiou. Je však i priekopníkom vo výučbe dejín a teórie komiksu, pričom sa pod vznik niekoľkých aj sám podpísal. Písanie próz pre deti, ale aj dospelých je jeho koníčkom, ktorému sa venuje už od gymnaziálnych čias. Viackrát sa úspešne zúčastnil na rozličných literárnych súťažiach. Po ocenení v literárnej súťaži Rubato vydal v roku 1998 svoj prozaický poviedkový debut pre dospelých Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov, kde sa v jednotlivých príbehoch prelína realita s predstavami a často aj minulosť so súčasnosťou. Zaujímavým čítaním je poviedková kniha Nanebonevzatie (2009).Prelínanie reality a fantázie je citeľné aj v prvej knihe pre deti Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001). Nasledovali Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev (2007), ktoré boli preložené aj do taliančiny a angličtiny a dočkali sa aj rozhlasovej večerníčkovej podoby. Záhady, tajomstvá a dobrodružstvá nájdu deti v knihe Sedem dní v pivnici (2011). Peter Karpinský je autorom víťaznej poviedky pre deti a mládež za rok 2011, a tak jeho poviedka Adela, neopováž sa! dala aj názov zbierke najlepších poviedok z tejto súťaže, zameraných na svet názorov a problémov dnešnej mládeže. Zvíťaziť v tejto súťaži nie je také jednoduché, lebo porotu tvoria tínedžeri z vybraných slovenských škôl a knižníc. Nasledovali knihy hradných príbehov Kde asi rozprávka býva (2013) a povestí zo Spišskej Novej Vsi a okolia pod názvom Skala útočiska (2013). Po nich sa opäť venoval mládežníckej problematike v diele Adela, ani to neskúšaj! (2016) a jeho nateraz ostatnou knihou je Teta Agáta a jej mačacia sedmička (2017).

Jeho tvorivý záber je však oveľa širší. Pre rozhlas popri cykloch večerníčkov napísal viaceré rozhlasové rozprávkové hry, hry pre mládež, literárne a literárno-historické pásma a prispel aj do cyklov Príbehy pre toto miesto, Bakalári či Myšlienky na tento deň. Pre televíziu vytvoril scenáre o obciach Spišský Štvrtok a Miková k relácii Encyklopédia slovenských obcí, scenáre k Maškrtníčkovi a texty piesní do detskej relácie Trpaslíci. Je zakladateľom a vedúcim divadelného súboru DTS - Divadlo teatrálnej skratky. Napísal a režíroval desiatky divadelných hier, vrátane bábkových, ktoré uviedol na hrade Stará Ľubovňa, v Spišskej Kapitule, v Spišskej Novej Vsi, v Michalovciach a iných mestách. Za všetky spomeňme aspoň pár: Móric Beňovský - kráľ kráľov (2006), Dorota alebo upálenie bosorky (2007), Zamurovaná nevesta (2008), Cholera (2009), Moussone (2011), Knieža pekelných temnôt (2013), Filozof, viem, že si unavený... (2013), Lietajúci Cyprián (2016), Zo zápisníka kultúrneho referenta (2016), Nápevy Anny Szirmayovej (2016), Soľ a láska nad zlato (2017) či Irma Sztarayová - posledná dvorná dáma (2018). Ako lektor a porotca v súťažiach sa venuje aj začínajúcim autorom. Je zostavovateľom antológie súčasnej slovenskej prózy Päť x päť (2011), v angličtine vyšla antológia slovenskej literatúry The Dedalus Book of Slovak literature (2015) a v poľštine Portrety z bliska (2016). Za svoje literárne diela získal Cenu Literárneho fondu 2007, Prémiu Ceny Ivana Kraska 1998 a Cenu Najlepšia detská kniha 2001 a 2007.

Teta Agáta a jej mačacia sedmička Adela, ani to neskúšaj! Kde asi rozprávka býva
Skala útočiska Sedem dní v pivnici Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali Nanebovzatie Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov

 

Literatúra pre deti a mládež
Teta Agáta a jej mačacia sedmička (2017)
Adela, ani to neskúšaj! (2016)
Kde asi rozprávka býva (2013)
Skala útočiska (2013)
Sedem dní v pivnici (2011)
Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007)
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001)

Próza pre dospelých
Nanebonevzatie (2009)
Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov (1998)

Komiksy
Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi (2018)
Príbehy spod Karpát (2017)
Diablova skala (2016)

Rozhlasové hry a rozprávky
Adela (2015)
Diablova skala (2011)
Med z ľadových kvetov (2005)
Koruna času a modrá koza (2000)

Monografie
Poetika komiksu v texte a kontexte (2014)
Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine (2013)

Divadelné hry

napísal a na Hrade Ľubovňa režíroval divadelné hry

Soľ a láska nad zlato (2017)
Lietajúci Cyprián (2016)
Nebojsa (2015)
O Planetárovi (2014)
Dažďová víla (2013)
Medvedia koža (2012)
Tri zlaté vlasy deda Vševeda (2011)
Princezná pre draka (2010)
Zamurovaná nevesta (2008)
Diablova skala (2007)
Móric Beňovský - kráľ kráľov (2006)

V Spišskej Novej Vsi vytvoril a inscenoval hry

... ja som z lásky zvädla (2017)
Čím jasnejši plameň, tým temnejší tieň vrhá (2017)
Zo zápisníka kultúrneho referenta (2016)
"Bude to v novej redute!" (2015)
Povedzte nám, pastierovia...(2014)
Sans Souci - Miesto bez starostí (2014)
Srdce zvona (2013)
Knieža pekelných temnôt (2013)
In Vino Veritas (2012)
Morálka alebo politika (2012)
Iustitia est caeca (2010)
Dorota alebo upálenie bosorky (2007)
Keď tá jasná hviezda... (2007)

v Michalovciach uviedol predstavenie

Irma Sztarayová - posledná dvorná dáma (2018)
Nápevy Anny Szirmayovej (2016)
Albert z Michaloviec (2014)
Kráľ so znakom havrana (2012)
Moussone (2011)
Michalovskí Rómeo a Júlia (2010)
Cholera (2009)
Sacramento Matrimonii (2008)

Bábkové hry
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2018)
Slncový kôň (2017)
Tajná láska (2015)
O zmiznutom kaštieli (2013)
Záhada zmiznutej sochy (2009)

V rámci Michalovského historicko-divadelného leta v roku 2009 uviedol hry
Maleus Maleficarum, Baroková svadba rodiny Sztárayovcov a Prízrak Michalovského kaštieľa.

Na Spišskej Kapitule vytvoril a inscenoval hry

Silák Samson (2016)
Dávid a Goliáš (2015)
Bohabojný Jób (2014)
Hľa, váš kráľ! (2014)
Filozof, viem, že si unavený... (2013)
Apoštol národov (2012)
Kráľ Šalamún (2011)
Plášť svätého Martina (2010)

v Smolníku inscenoval hru

Bebekovci - stredoveká mafia (2013, 2014)

v Gelnici

Poklad Gelnického hradu (2016)

v Mníšku nad Hnilcom a Gelnici

Vykrádač hniezda (2016)

v Prakovciach
Svätá Ľudmila (2015)

vo Švedlári
Historia est Magistra Vitae (2013)