U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Nočná zmena

Odporúča Viktória Salokyová
(Pobočka Sídlisko 3)

Pri knihe s...

Valentín Šefčík

Valentín Šefčík*1967, Levoča
Učiteľ, básnik

Dobrá báseň by mala byť potešením i darom, ktorý sa môže dotknúť detskej duše. Obrazotvornosť je tým najkrajším, čo môže poézia ponúknuť.

Autor poézie pre deti a mládež bol odmala knihomoľom a dlho nevedel, čím chce byť. Až keď po maturite zbíjal palety, uvedomil si, že mu chýba atmosféra školy a chce sa tam vrátiť. A tak jeho kroky viedli na Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, kde vyštudoval učiteľstvo a už vyše 20 rokov je riaditeľom Základnej školy v Bertotovciach. Nakoľko ide o malotriednu školu, popri riaditeľovaní aj aktívne učí a pre svoje básne má tak po ruke nielen neutíchajúci zdroj inšpirácie, ale i skvelú spätnú väzbu. Pre deti v bertotovskej škole vydáva štvrťročne časopis Bertík. Je členom Klubu literárne tvorivých učiteľov pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove a autorom pracovného zošitu Abeceda z vreca von, kde je každé písmeno predstavené vtipnou a detsky prívetivou krátkou básničkou, čo pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen a druhákom slúži pri ich opakovaní a precvičovaní. Okrem sprievodcu svetom abecedy mu dosiaľ vyšli 4 knihy a trochu fušuje aj do hudobných textov. Prešovská kapela PEHA nahrala text Neúplná a Čakám na dobrú správu interpretuje slovenský Armstrong Peter Ondria.
Valentín Šefčík sa v Kristových rokoch dočkal tretieho potomka aj vydania básnickej prvotiny Knihy na vydaj, plnej dobrej nálady a veršov určených pre deti prvého stupňa s ambíciou pobaviť aj dospelých.
Ďalšia zbierka Kamienky pri ceste už bola z iného cesta. Lyrické obrazy v nej sa cez detsko-dospelácke reflexie o tom, čo objavíme, keď sa aspoň na chvíľu zastavíme, stávajú predlohami na pochopenie sveta.
Treťou v poradí sa stala kniha Basta fidli, kde sa už opäť snaží hravou a modernou formou s vtipnými zakončeniami čitateľa slovom nielen potešiť a rozosmiať, ale i obohatiť a osloviť. Jej pridanou hodnotou sú dlhšie poetické texty, vhodné na recitáciu, ktoré sa stali súčasťou Šefčíkovej tvorby.
Nateraz ostatná zbierka básní Bola raz jedna láska je v slovenskej poézii priekopnícka a netradičná. Veď knihu výlučne o láske, tej nekonečnej téme, pre deti dosiaľ nik v takomto rozsahu nespracoval. A podarilo sa mu to skvelo. Azda preto, že dôverne pozná svet detí v predpubertálnom období a vie sa naň pozrieť ich pohľadom. Navyše je to pohľad citlivý, nevtieravý, chápavý, so zmyslom pre humor a dokonalou hrou so slovami. Nevyhýba sa ani vážnejším, či melancholickejším polohám a so zmysluplnou a vynaliezavou pointou sa dotýka ľudí, vecí, životných okamihov, hodnôt aj prírody. A to je možno dôvod, prečo jeho básne obľubujú mladší i starší žiaci, a nielen pri recitačných súťažiach, a prečo oslovujú i dospelých, ktorí sa pri nich môžu opäť stať deťmi. Jednoducho ponúka zážitok, aký nemožno nájsť inde, len v knihe.

Poézia pre deti:
Bola raz jedna láska (2015)
Basta fidli (2010)
Kamienky pri ceste (2007)
Kniha na vydaj (2000)

Metodické práce:
Abeceda z vreca von (2014)

Pri knihe s Tomášom Majerníkom

Pri knihe s Tomášom MajerníkomSrdečne vás pozývame na štvrté stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné mesačné besedy s autormi z Prešova a prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V januári sa stretneme s učiteľom, básnikom a novinárom 

TOMÁŠOM MAJERNÍKOM

24. január 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa (Modrý salónik), Levočská 1, Prízemie

Vstup voľný.

TOMÁŠ MAJERNÍK - profil

Tomáš Majerník

Tomáš Majerník*1942
Učiteľ, spisovateľ

Dušičky

Každý z nás tuší
zachvenie v duši
keď svetlo v zraku zhustne

Nie sme tu navždy
raz veru každý
na Tvojej hrudi usne

Rodák z Terne pri Prešove mal už v mladosti blízko k estetike, a tak jeho kroky smerovali na Strednú priemyselnú školu odevnú do Trenčína. Po jej skočení nastúpil ako učiteľ odborných predmetov na Odbornom učilišti pri Odevných závodoch kapitána Nálepku v Prešove. Túžba spoznávať ho viedla k ďalšiemu vzdelaniu. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Nasledovalo postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Znalosti neprestal získavať ani v zrelom veku. Po zmene režimu a uvoľnení politicko-spoločenských pomerov absolvoval náboženskú a etickú výchovu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Ako regionálny nadšenec v kultúrnej oblasti, je častým hosťom na rôznych podujatiach, o ktorých informuje v miestnej tlači. Doposiaľ uverejnil mnoho článkov prevažne v Prešovskom Večerníku, Veľkošarišane, Korzári ale i Slove, Slovenských národných novinách či v ternianskom časopise Ohlasy, kde je členom redakčnej rady. Pri príležitosti výročia obce Terňa napísal útlu knihu Jubilujúca Terňa a podieľal sa i na publikácii 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni. Jeho umeleckou doménou je poézia a doposiaľ vydal dve básnické zbierky. Úspešne sa zúčastnil viacerých literárnych súťaží. Publicistike i básnickej tvorbe sa aktívne venuje dodnes.

Poézia:
Správne tušenie (2003, 2008, 2010)
Pôjdeme k prameňom (2008)

Literatúra faktu:
Jubilujúca Terňa (1994)
90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni (spoluautorstvo, 2013)

Michaela Zakuťanská

Michaela Zakuťanská, foto Michal Frank*1987, Bardejov
Dramatička a dramaturgička

Nič nemusíme, nemáme povinné jazdy, robíme naše divadlo preto, lebo sa v ňom môžeme slobodne umelecky vyjadriť.

Predstaviteľka najmladšej generácie slovenských dramatikov má na svojom konte už viac ako 15 divadelných hier, vrátane adaptácií alebo hier pre deti a mládež. Napriek mladému veku, patrí medzi našich najvýraznejších a najhranejších súčasných dramatikov.
Do vôd slovenskej literatúry vstúpila básňami a kratšími prózami uverejňovanými na internetových autorských a tvorivých fórach. Už počas štúdia divadelnej dramaturgie na Vysokej škole muzických umení v Bratislave získala jej hra Havaj, reflektujúca rodný región i rusínske reálie v zdanlivo banálnom príbehu, napísanom však s citom pre humor, iróniu i pre paradoxy všedných dní, druhé miesto v súťaži Nová Dráma 2007. Hru v roku 2011 úspešne inscenovalo Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove.
Je dvornou dramatičkou Prešovského národného divadla (PND), ktoré založila v roku 2013 s režisérkou Júliou Rázusovou. Vlastný priestor táto nezávislá scéna zatiaľ nemá, no Divadlo Alexandra Duchnoviča im poskytuje prenájom Malej scény. Pre PND napísala už 4 hry: Single Radicals, Kindervajco a Good place to die, ktoré tvoria Prešovskú trilógiu a sú zamerané na okruhy tém, aké rieši človek po návrate do rodného mesta. Hľadanie partnera, hodnôt a sebarealizácie. V zatiaľ ostatnej hre Deň, keď zomrel Gott dominuje téma rodičovstva, roly otca, matky, dieťaťa a rodinných konštelácií. V roku 2014 bolo PND nominované na objav roka v divadelných oceneniach Dosky 2014 a zároveň za hru Single Radicals získalo Cenu Stana Radiča ako objav roka na festivale Kremnické gagy. V rámci PND a v spolupráci s Divadelným ústavom stála pri zrode projektu Dramaticky mladí , kde je lektorkou hodín tvorivého písania pre deti vo veku 12 - 16 rokov.
Má originálny štýl a nekompromisný, no humorne ladený pohľad na súčasný svet v spoločenských súvislostiach. Je autorkou koncepcie poetiky konzervatívneho anarchizmu, ktorý spolu so živelnosťou prešovskej nátury, bytostným intelektuálnym punkom a súčasným jazykom (živým a dramatickým) vytvára z jej textov mozaiku autentickej generačnej výpovede. Ponúka hry, ktoré provokujú, bavia, ale nútia aj zamyslieť sa. Jej inscenácie pre dospelých i deti hrávajú nielen viaceré domáce, ale i zahraničné divadelné scény.

Tvorba:
Havaj, (debut, uvedený v r. 2011 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove)
Wécélógy (hrané počas štúdia na VŠMU v rámci predstavenia Quattro formaggi, ruský preklad v antológii súčasnej slovenskej drámy v Rusku vydavateľstva New Literary Observer. O hru okamžite prejavilo záujem Deutsches Theater Kasachstan)
Jánošík 007 (2012, Mestské divadlo Žilina)
Single Radicals (2013, PND Prešov; 2015, Váci Dunakanyar Színház, Maďarsko a 2016, Teatr im.Stefana Jaracza Olsztyn, Poľsko)
Kindervajco (2015, PND Prešov)
Good place to die (2015, PND Prešov)
Deň, keď zomrel Gott (2017, PND Prešov)

Pre deti a mládež:
Mňa kedy´s (2010, Štúdio 12 Bratislava)
Salto Mortale (Kombat) (2011, Štúdio 12 Bratislava a 2012, VAT Teater Tallinn, Estónsko)
Zlaté prasiatko (2015, Bratislavské bábkové divadlo)

Pri knihe s Michaelou Zakuťanskou

Pri knihe s Michaelou ZakuťanskouSrdečne vás pozývame na tretie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné mesačné besedy s autormi z Prešova a prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V decembri sa stretneme s mladou prešovskou dramatičkou a dramaturgičkou

MICHAELOU ZAKUŤANSKOU

13. december 2017 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa (Modrý salónik), Levočská 1, Prízemie

Vstup voľný.

MICHAELA ZAKUŤANSKÁ - profil

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.