U nás lepšie, ako doma...

  

Pri knihe s...

Ivet Tomášková

Ivet Tomášková*1995, Prešov
herečka, inšpirátorka, spisovateľka

Som Idealista. Vidím svet nie taký, aký je, ale taký, aký by mohol byť.
Som presvedčená, že práve vzťahy s druhými sú tým najfarebnejším, čo na tejto Zemi kedy nájdeme a zažijeme. Tým, na čo raz budeme spomínať s úsmevom na perách ako na ten najväčší poklad.

Nedávna absolventka konzervatória je všestranne tvorivá mladá žena, ktorej učarovalo umenie nielen v hranej ale i písanej podobe. Talent a nadanie sa u nej prejavili už v detstve a predurčili ju k štúdiu na základnej škole pre intelektovo nadané deti, odkiaľ smerovala na prestížne Gymnázium J.A. Raymana v Prešove. No láska k herectvu bola silnejšia, a tak sa ako pätnásťročná aj napriek počiatočnému nesúhlasu rodičov rozhodla prestúpiť na hudobno-dramatický odbor Konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, čo dodnes považuje za jedno z najlepších rozhodnutí svojho života.

O štyri roky neskôr založila Festival NA 100%, čo bola v tom čase prvá väčšia akcia osobného rozvoja na východnom Slovensku a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Na festival, ktorý tento rok oslávi 5. výročie, pravidelne pozýva úspešných ľudí z radov podnikateľov, umelcov, športovcov či iných oblastí, ochotných podeliť sa s tajomstvom ich úspechu. Okrem štúdia a organizovania festivalu pracovala niekoľko rokov na voľnej nohe ako manažérka sociálnych médií pre viaceré firmy a podnikateľov, ktorým pomáhala vyťažiť maximum z ich facebookových a instagramových stránok. A to ju priviedlo k vlastnému projektu, k založeniu facebookovej stránky Som Idealista pre ľudí, ktorí vidia, cítia a žijú, aby k nim prišli tie správne myšlienky vždy, keď ich potrebujú počuť. Na stránke prezentuje citáty známe nielen z kníh, ale najmä zo sociálnych sietí, no dáva si záležať na kvalitnom výbere myšlienok. Zo zásady nezdieľa to, čo jej príde ako klišé alebo nič nehovoriace frázy. Snaží sa vyberať myšlienky, ktoré skutočne niečo vypovedajú a ľudia sa v nich nájdu. S jej vlastnou pozitívnou energiou poukazuje prostredníctvom citátov na všetko ľudské, čo je v nás a vnáša ľuďom do života trochu povzbudenia, emócií, krásy a poetiky.

Po čase sa internetové citáty a myšlienky pre každodennú inšpiráciu zhmotnili v motivačnom diári a dvoch milých knižkách Som idealista: Kniha citátov a Som idealista: O láske. Odtiaľ bol už len krok k tomu, aby vznikla kniha s osobnejšou výpoveďou. Mnoho, najmä mladých ľudí ju totiž prostredníctvom jej stránky žiadalo o jej pohľad na ich situáciu či problém alebo aj priamo o radu. Časovo však bolo veľmi náročné odpovedať každému osobitne. Preto sa rozhodla zosumarizovať najčastejšie otázky a odpovedať na ne prostredníctvom knihy voľných rozhovorov o živote, vzťahoch, cieľoch a sebavedomí. V knihe Som Idealista: Len tak o živote, ktorá je v podstate autorkiným debutom, nechýbajú popri jej názoroch a pohľadoch na danú problematiku ani obľúbené citáty, ktoré dokonale vystihnú každú situáciu a jej možné riešenie.

Tvorba
Som Idealista: Len tak, o živote. (2018)

Zostavovateľka
Som idealista: Kniha citátov. (2017)
Som idealista: O láske. (2017)

Som Idealista: Len tak, o živote

Pri knihe s Ivanou Gibovou

Pri knihe s Ivanou GibovouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí alebo odtiaľ pochádzajú.

V decembri sa stretneme so spisovateľkou

IVANOU GIBOVOU

19. december 2018 o 17,30 hod.
Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

IVANA GIBOVÁ - profil

Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Ivana Gibová

Ivana Gibová*1985, Prešov
Spisovateľka

Ťažko povedať, či by som bola k svojej tvorbe menej kritická, ak by som neštudovala literárnu vedu. Myslím si, že schopnosť sebareflexie pri písaní, a aj určité pochybnosti o vlastnej tvorbe sú vo všeobecnosti pomerne dôležité a v mojom prípade kritickosť k vlastným textom nemá priamu súvislosť s tým, čo som študovala, ale skôr s mojím prirodzeným „nastavením“.

Originálna mladá spisovateľka z Prešova sa do kníh zamilovala už ako trojročná a doteraz ju to neprešlo. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa neskôr ako doktorandka venovala teórii a dejinám literatúry, hlavne súčasnej slovenskej literatúre a postmodernej próze. V tomto duchu začala písať aj vlastné umelecké texty. Prvé poviedky publikované v časopisoch Romboid, RAK a Enter jej vyniesli nominácie v literárnych súťažiach Poviedka, Akademický Prešov či Poetická Ľubovňa.

Knižne debutovala v roku 2013 zbierkou 28 krátkych próz Usadenina. Za tieto krátke nevážne príbehy o defektoch, cestách, knihách a ľuďoch, úsilí a zlyhávaní, citoch a znecitlivení, chybách v systéme, o tom, čo sa deje v hlavách a posteliach nadpriemerných mužov a priemerných žien, o tom ako sa veci, ktoré zažívame v nás usadzujú a zanechávajú vnútorné značky, a hlavne o tom, že láska je možná, aj keď je nemožná, že absurdné je normálne, že milovať sa dá aj s literárnymi postavami a žiť sa dá aj v texte získala cenu Debut 2011. Ľuboš Svetoň o jej debute napísal, že: Má v sebe slobodovské sebaspytovanie, nutkavosť poetického vyjadrenia, postmodernú nejednoznačnosť i ženské hľadanie po naplnení.

Väčšina jej poviedok vznikla tak, že z mimovoľne započutých slov a viet, videných i zažitých situácií vymyslela príbeh. Inšpiruje ju mnoho vecí, no asi najviac kaviarenské prostredie, kam chodí písať a kde vznikla prakticky celá nasledujúca novela Bordeline o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu, o lámaní ľadov, stereotypov a chleba, ktorú sa pokúsila oslobodiť od zbytočných ornamentov, konštrukcií, fabulácií a vytváraní textovej hry. Uvedená novela sa stala aj predlohou rovnomennej inscenácie divadla Stoka.

Jej nateraz ostatná próza barbora, boch a katarzia sa dostala do finále prestížnej súťaže Anasoft Litera, napriek tomu, že pri nej úplne uletela, odtrhla sa od všetkého, čo vie o literárnej vede a bola presvedčená, že určite nemá šancu. No tento mnohovrstvový romanticko-eklekticko-pankáčsky príbeh rozprávaný z niekoľkých perspektív o tom, ako Barbora hľadá peknotu, počúva operné árie a chce zažiť katarziu, i o tom, ako Sylvia žije v zdanlivej morálnej špine a má veľké srdiečko a bielu pečeň či o tom, ako sú tu aj iní ľudia a láska a ešte asi aj boch?, je bravúrne jazykovo vystavaný. Gibovej rozprávačský talent, zmysel pre sarkazmus i cit pre jazyk jej právom vyniesli nomináciu na cenu Anasoft litera a kniha vyšla aj v českom jazyku. Jej prózy boli zaradené i do výberov tvorby slovenských autorov, ktoré vyšli v nemčine Die schöne, kalte Freiheit. 14 Autorinnen aus der Slowakei (2013) aj hindčine New Slovak Literature (2016).

Tvorba
barbora, boch a katarzia (2016, v češtine 2018)
Bordeline (2014)
Usadenina (2013)

barbora, boch a katarzia Bordeline Usadenina

Pri knihe s Alžbetou Verešpejovou

Pri knihe s Alžbetou VerešpejovouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V novembri sa stretneme so spisovateľkou, dramaturgičkou, etnografkou a pedagogičkou

ALŽBETOU VEREŠPEJOVOU

21. november 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

ALŽBETA VEREŠPEJOVÁ - profil


Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Alžbeta Verešpejová

Alžbeta Verešpejová*1954, Prešov
spisovateľka, dramaturgička, etnografka, pedagogička

Ja svojmu detskému čitateľovi verím. Verím, že aj veľká konkurencia, s ktorou sa detský čitateľ stretáva - počítač a iné média, celkom knižku nevytlačia. Keď chodím na besedy a rozprávam sa s deťmi, čo sa im páči a čo nie, ja z nich cítim záujem a chuť čítať. V tú chuť verím a dúfam, že nezanikne.

     Z prešovského gymnázia sa vybrala študovať etnografiu a folkloristiku na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní sa vrátila domov a namierila si to do Divadla Jonáša Záborského, kde spočiatku pôsobila tri desaťročia najprv ako lektorka dramaturgie a neskôr ako dramaturgička, s malou trojročnou pauzou, kedy bola spisovateľkou v slobodnom povolaní. Nasledovala krátka epizóda v Krajskom múzeu v Prešove a po nej miesto doktorandky na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Istý čas sme ju stretávali na pobočke Knižnice P. O. Hviezdoslava na Sídlisku III., kde radila veľkým aj malým čitateľom, čo sa oplatí prečítať si. Po pár rokoch v knižnici sa opäť vrátila na Prešovskú univerzitu, aby na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry pedagogicky viedla mladých ľudí a pomáhala im zorientovať sa v divadelnom i filmovom umení, aj prostredníctvom vydanej príručky Dejiny filmu, televízie a rozhlasu 1. Aktuálne je Betka znovu na voľnej nohe, tentoraz už natrvalo.
     V literatúre sa presadila v oblasti tvorby pre deti a mládež. Debutovala zbierkou zvieracích rozprávok Trio Kotkodák a po nej prišla s tromi príbehmi o priateľstve, plnení sľubov, teple domova, radosti z darčekov i skvelým zážitkom pri mori opísaným v knihe Šušlavá mušľa. Mimochodom, kniha o 15 rokov inšpirovala vznik rovnomenného občianskeho združenia, ktorého súčasťou je i Betka, a ktoré podporuje a rozvíja aktivity na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v kultúrno-spoločenskej, umeleckej, vzdelávacej a pedagogickej oblasti. Združenie dlhodobou a pričom úzko spolupracuje aj s literárnou kaviarňou Viola, poskytujúcou multifunkčný a technicky dobre vybavený priestor pre potreby súčasného umenia. Zároveň so vznikom občianskeho združenia sa do literárneho sveta dostali aj mlsné príbehy z cukrárne, teda Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej. Nasledovali Neplechy školníčky Agneše, humorný príbeh s vážnymi hodnotami o tom, že ani vtedy, ak máme niečo veľmi radi a myslíme si, že je to správne, to nesmieme vnucovať iným a už vôbec kvôli tomu nesmieme robiť zlé skutky. Hoci Betka nepíše knihy ako na bežiacom páse, jej tvorba má punc kvality, veď tri zo štyroch jej kníh získali ocenenie najlepšia detská kniha.
Popri písaní kníh sa venuje detskému činohernému, ochotníckemu i bábkovému divadlu, pre ktoré napísala viacero hier, dramaticky upravuje vlastné i cudzie rozprávky, píše rozprávky či úpravy hier pre rozhlas, aktuálne scenáre k populárnemu seriálu Bakalári. Nájde si čas aj na porotcovanie v rôznych súťažiach a lektorovanie. Je tiež autorkou scenára výstavy Sedem zastavení, pripravenej pri príležitosti sedemdesiatich narodenín Divadla Jonáša Záborského v Prešove a filmového scenára pre Prešovskú univerzitu v Prešove k jej výročiu.

TVORBA

Trio kotkodák Šušľavá mušľa
Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešikovej Neplechy školníčky Agneše

Próza pre deti

Neplechy školníčky Agneše (2007)
Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej (2003)
Šušlavá mušľa (1998)
Trio Kotkodák (1993)

Hry pre deti i dospelých
Indiánska rozprávka (2018)
Kurupira (2017)
Solivarské poklady (2017)
Tango (2017)
Svetový román korytnačky Tyldy (2016)
Letisko (2016)
Slohová práca (2016)
Dubnické opály (2013)
Medovinová opica (2012)
Mestečko Bolo-nebolo (2008)
Zachránené Vianoce (2006)
Záhrada plná hádaniek (2006)
Principálov vianočný darček (2005)
Noty verzus vynálezy (2005)
Western story (2005)
Rozprávka z komína (2003)
Vylomeniny školníčky Agneše (2003)
Čarovné remeslá (2003)
Vianoce poštára Samuela (2002)
Beatles s A uprostred (2000)
Uličné blues (2000)
Cirkusové blues (1999)
Pussycat (1996)
Ako baba Pačmaga ženícha hľadala (1993)
Kráľovské papuče (1992)

Rozhlasové hry
Bakalári (-2018, cca 30 častí)
Slečna vločka a majster Sadza (2017)
Stalo sa – nestalo (2016)
Salón madame Elise (2006)
Čierny mních (2006)
Bohatý okrádač (2006)
Veľký únos (2005)
Dobrodružstvá strašiaka do maku (2002)

Iné
Levočské štúrovské divadlo (rozhlas, 2016)
Plastová civilizácia (rozhlasová esej, 2012)
Filmový scenár pre Prešovskú univerzitu v Prešove k výročiu (2012)
Sedem zastavení (2014, výstave k 70-tke DJZ)
Dejiny filmu, televízie a rozhlasu 1 (2007).

 

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.