U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Lavína

Odporúča Táňa Dubecká
(Pobočka Sídlisko Šváby)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Mária Ňachajová - Siluety

Srdečne vás pozývame na stretnutie s poetkou 

MÁRIOU ŇACHAJOVOU

19. októbra 2016 o 16,00 hod.
Čitáreň, Hlavná 139, prízemie, vpravo

Vstup voľný

Viac o autorke:

Mária Ňachajová sa narodila v Košiciach a rané detstvo strávila vo Svidníku, kde jej rodičia pôsobili ako učitelia a jej mama bola rodáčkou zo Svidníka. Po základnej a strednej škole pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor filozofia – dejepis. Pracovala ako redaktorka v ukrajinskom vysielaní Československého rozhlasu v Prešove, ako historička v múzeu v Prešove, ako redaktorka  literárno-publicistického časopisu Duklja. V roku 1990 sa vydala za pedagóga, muzikológa a hudobníka PhDr. Václava Dvořáka a odišla za ním do Prahy. V Prahe pôsobila v Slovanskej knižnici ako odborná pracovníčka na úseku ukrajinistiky a zameriavala sa na publikačnú činnosť ukrajinskej emigrácie v Československu v rokoch 1921-1945. Na Slovensko sa vrátila v roku 2004 a pracovala ako bibliografka v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, kde sa venovala slavistike, ukrajinistike a spracovaniu historických tlačí. Odborne sa venovala vydávaniu bibliografií, je zostavovateľkou niekoľkých zborníkov venovaných osobnostiam ukrajinskej literatúry na východnom Slovensku. Mária Ňachajová je členkou Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Prekladá z češtiny, slovenčiny a lužickej srbčiny. Jej poézia bola preložená do českého, slovenského a maďarského jazyka, publikuje na Ukrajine, v Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Verejnosti je známa predovšetkým ako poetka. Básne začala písať už na strednej škole, ktoré boli publikované v ukrajinských periodikách Nove žyttja, Družno vpered, Veselka a Duklja. Je autorkou piatich básnických zbierok  Bili ruky beriz (Biele ruky briez), Čekaju tebe (Čakám ťa), Moje atelje (Môj ateliér), Za staroju bramoju. Syluety (Za starou bránou. Siluety). Jej posledná zbierka pod názvom Siluety, ktorá je výberom jej štyroch predchádzajúcich zbierok, vyšla v preklade Valérie Juričkovej do slovenčiny. Básnická zbierka Bili ruky beriz (Biele ruky briez) je venovaná spomienkam na jej detstvo vo Svidníku, krásu okolitého kraja, je v nej úcta k vlastnej dedovizni, prírode, je to melódia vlastnej duše autorky, ale aj nefalšovaná úcta k slovu, je to symbolika detstva, emócií, snov a magického detského vnímania reality. V druhej zbierke Čekaju tebe (Čakám ťa) pozornosť venuje intímnemu svetu mladej ženy a spomienkam na detstvo. Prevažujú verše o túžobne očakávanej láske. Tretia zbierka Moje atelje (Môj ateliér) je voľným pokračovaním a rozvíjaním autorkinej predchádzajúcej lyriky, spojenej s citovým rozochvením lásky. V lyrickom prejave autorky je aj smútok, nostalgia, apatia a realistický pohľad na svet. V roku 2011 jej vyšla štvrtá básnická zbierka pod názvom Za starou bramoju. Syluety (Za starou bránou. Siluety). Sú to rozjímavé verše, v ktorých sa prelína životná múdrosť s neprekonateľným smútkom zo straty milovaného človeka, ale aj spomienky na krásne pražské zákutia s nádhernou architektúrou. 

E.K., N.M. Podduklianska knižnica vo Svidníku

Zdroj:

http://www.podduklianskakniznica.sk/index.php/84-novinky-2015/293-maria-nachajova-2-6-2016 

 

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.