U nás lepšie, ako doma...

  

Samuel Cambel

Dom Matice slovenskej Prešov a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vás srdečne pozývajú na prednášku

Samuel Cambel - kodifikátor spisovnej slovenčiny a zakladateľ slovenskej dialektológie

22. november 2016 o 11,00 hod.
Centrum regionálnych dokumentov (Hlavná 139, Prešov, 2. poschodie)

Podujatie sa realizuje pri príležitosti 160. výročia narodenia Samuela Cambela a 110. výročia vydania monografie Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov (1906).

Prednáša: Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.

zvedave citanie pohyb

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.