U nás lepšie, ako doma...

  

Katarína Nádaská - Hosť festivalu Prešov číta rád 2018

Katarína NádaskáEtnologička, historička, múzejníčka, religionistka, spisovateľka
(*1967, Bratislava)

Okrem trpezlivého štúdia v archívoch a knižniciach je práca v teréne pre mňa najúžasnejšia. Pokiaľ chcem mať hodnotné výsledky, musím sa pohybovať v teréne čo najdlhšie. Nie vždy sa to podarí, ale vždy je dôležitá úcta k ľuďom, s ktorými sa rozprávam.

Známa slovenská etnologička vyštudovala tento odbor spolu s históriou a religionistikou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde po skončení štúdií ostala pôsobiť ako vedecko-výskumná pracovníčka a pritom prednášala na viacerých univerzitách: Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ale i Univerzite Karlovej v Prahe. V rámci svojej práce absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, medziiným vo Viedni, Regensburgu či Krakove. V rokoch 2011 až 2013 pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava. Neskôr bola odbornou pracovníčkou v Divadelnom ústave a v súčasnosti pôsobí v samospráve ako archivárka. Venuje sa popularizácii vedy, zaoberá sa historickým poradenstvom pre oblasť masmédií a filmu.

Detailne ovláda históriu každodennosti, slovenskú ľudovú kultúru, všetky zvyky i tradície a vytrvalo sa venuje ich popularizácii. Jej odborný záber je široký, od náboženskej etnológie cez etnomedicínu, ľudovú mágiu, výročné zvyky, vizuálnu antropológiu, muzeológiu a kultúrne dedičstvo až po dejiny kresťanstva na území Slovenska, judaizmus a regionálne dejiny. Je autorkou 90 vedeckých štúdií, vyše 100 popularizačných článkov, viacerých monografií a spoluautorkou regionálnych monografií o obciach Buková, Kanianka, Dolná Súča, Rudina, Ružindol a série 12 etnologických filmových dokumentov z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie. Participovala aj na výstavách Konopná nostalgia a Bratislava v premenách času 1993 – 2013.

V Choči je naisto čosi Rok v slovenskej ľudovej kuchyni Čerti, bosorky a iné strašidlá
 V Choči je naisto čosi
(spoluutor s Ján Michálek)
(2017)

Rok v slovenskej ľudovej kuchyni
Farby, chute a vône Slovenska
(2016)

Čerti, bosorky a iné strašidlá
(2015)
Čary a veštby Čím žila slovenská rodina Slovenský rok
Čary a veštby
Mágia v ľudovej kultúre Slovenska
(2014)
Čím žila slovenská rodina
Rodinné zvyky, slávnosti a tradície v
našej ľudovej kultúre
(2014)

Slovenský rok v ľudových zvykoch,
obradoch a sviatkoch
(2012)

Spoluautorstvo:

Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka (2017)
Pútnický kostol svätej Alžbety v Košiciach (2014)
Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku (2014)
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí (2013)
Nová religiozita (2011)

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.