U nás lepšie, ako doma...

  

Výsledky 8. ročníka Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti

Hlavná cena25. - 26. septembra 2017
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, detská knižnica Slniečko
Téma: Každý z nás môže byť hrdina
Podujatia pre žiakov I. stupňa základných škôl

Porota:
Mgr. Tatiana Alexovičová, pedagogička I. stupňa, ZŠ Šrobárova, Prešov
Mgr. Eva Pršová, PhD.,  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy
Elena Šimkaninová, víťazka 7. ročníka Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti (2015)

Hlavná cena
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie: Žijú medzi nami
(Veronika Chorvatovičová, Július Bartek)

1. miesto

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie: Včera, dnes, zajtra
(Mgr. Mária Masárová, Ľuba Halamová, Mária Hriňová)

2. miesto
Podtatranská knižnica v Poprade
Podujatie: Ema a ružová veľryba
(Lucia Rušinová, Lenka Bordáčová, Chladoňová)

3. miesto
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi
Podujatie: Volajú ma Šuško
(Martina Krausková, Silvia Kupcová)

Ďalšie ocenenia:

Cena za využitie filozofického aspektu textu
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Podujatie: Nie je hanba vytŕčať z davu
(Mgr. Elena Gašparovičová)

Cena za invenčné, dynamické a metodické spracovanie témy
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Podujatie: Ako sa Guľko Bombuľko ocitol v Aliných hrdinských dialógoch
(Alena Javorková)

Cena za výbornú dramatizáciu textu
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Podujatie: O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády
Mgr. Niké Čaja, Helena Dodoková

Cena za najlepšiu a excelentnú dramatizáciu textu
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Podujatie: Utek(anie)
Mgr. Lucia Panáčková, Mgr. Tamara Pribišová

Cena za tvorivý prístup k myšlienke knihy a aktivizáciu detí
Knižnica pre mládež mesta Košice
Podujatie: (Ne)obyčajná tvár
Gabriela Kuncová, Natália Malíková

Ďakujeme všetkým súťažiacim za odvahu, porotcom za spravodlivé hodnotenie, divákom za zvedavosť, kolegyniam z knižnice za organizačnú pomoc a Fondu na podporu umenia za finančnú podporu.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.