U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Výsledky 8. ročníka Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti

Hlavná cena25. - 26. septembra 2017
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, detská knižnica Slniečko
Téma: Každý z nás môže byť hrdina
Podujatia pre žiakov I. stupňa základných škôl

Porota:
Mgr. Tatiana Alexovičová, pedagogička I. stupňa, ZŠ Šrobárova, Prešov
Mgr. Eva Pršová, PhD.,  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy
Elena Šimkaninová, víťazka 7. ročníka Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti (2015)

Hlavná cena
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie: Žijú medzi nami
(Veronika Chorvatovičová, Július Bartek)

1. miesto

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie: Včera, dnes, zajtra
(Mgr. Mária Masárová, Ľuba Halamová, Mária Hriňová)

2. miesto
Podtatranská knižnica v Poprade
Podujatie: Ema a ružová veľryba
(Lucia Rušinová, Lenka Bordáčová, Chladoňová)

3. miesto
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi
Podujatie: Volajú ma Šuško
(Martina Krausková, Silvia Kupcová)

Ďalšie ocenenia:

Cena za využitie filozofického aspektu textu
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Podujatie: Nie je hanba vytŕčať z davu
(Mgr. Elena Gašparovičová)

Cena za invenčné, dynamické a metodické spracovanie témy
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Podujatie: Ako sa Guľko Bombuľko ocitol v Aliných hrdinských dialógoch
(Alena Javorková)

Cena za výbornú dramatizáciu textu
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Podujatie: O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády
Mgr. Niké Čaja, Helena Dodoková

Cena za najlepšiu a excelentnú dramatizáciu textu
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Podujatie: Utek(anie)
Mgr. Lucia Panáčková, Mgr. Tamara Pribišová

Cena za tvorivý prístup k myšlienke knihy a aktivizáciu detí
Knižnica pre mládež mesta Košice
Podujatie: (Ne)obyčajná tvár
Gabriela Kuncová, Natália Malíková

Ďakujeme všetkým súťažiacim za odvahu, porotcom za spravodlivé hodnotenie, divákom za zvedavosť, kolegyniam z knižnice za organizačnú pomoc a Fondu na podporu umenia za finančnú podporu.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.