U nás lepšie, ako doma...

  

Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň? - vyhodnotenie

Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň?Milí naši návštevníci,

počas celého roka venovaného 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove ste k nám chodievali, či už jednotlivo alebo v skupinách a odpovedali ste na otázky kvízu, ktoré sa týkali histórie nášho mesta. Váš záujem bol fantastický. 
     Súťaže sa zúčastnilo 25 triednych kolektívov z I. stupňa základných škôl, 18 kolektívov z II. stupňa základných škôl, 23 kolektívov stredných škôl a gymnázií a 37 jednotlivcov. Kvízy boli bodované, v prípade kolektívov boli body spriemerované. Najviac bodov získali tieto triedy - viď tabuľka s bodovaním:

Kategória I. stupeň ZŠ: výhercom je 3.B zo ZŠ Šrobárova (šk. rok 2016/2017)

Kategória II. stupeň ZŠ: výhercom je 7.A zo ZŠ Československej armády (šk. rok 2017/2018)

Kategória Študenti stredných škôl: výhercom je 1.F z SOŠ technická (šk. rok 2016/2017)

Jednotlivci:

1. miesto Dana Pittelová (24 bodov)
2. miesto: Martina Futejová a Michal Rázus (22 bodov)
3. miesto: Antónia Khoudour, Vladislav Judičák, Patrícia Gáloczyová (20 bodov)

Srdečne blahoželáme!
V januári budeme všetkých víťazov kontaktovať, pretože odmena je už nachystaná. A aká? Nuž, je to prekvapenie (akurát, že ju kvôli sviatkom nestíhame zrealizovať). Užite si Vianoce i Silvestra, uvidíme sa v novom roku.

Vaša knižnica

 

 

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.