U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

ZlatovláSSka

Odporúča Viki Salokyová
(Pobočka Sídlisko 3)

 

Cestou-necestou za polárnym slnkom

Cestou-necestou za polárnym slnkomSrdečne Vás pozývame na stretnutie s cestovateľom SVETOZÁROM KRNOM

CESTOU-NECESTOU ZA POLÁRNYM SLNKOM

20. novembra 2019 o 16:30 hod.
Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 2. poschodie

Téma: Island od Grónskeho mora po Atlantický oceán. Štyristo kilometrov pešo po mesačnej krajine.

Prednáška spojená s prezentáciou zachytáva prvý slovenský peší sóloprvoprechod bez akejkoľvek podpory od severného pobrežia pri meste Akureyri po južné pobrežie za dedinkou Skógar. Island nie je iba ľadovou krajinou. Na väčšine pobrežia sa udržuje zelený pás s efektívnym poľnohospodárstvom. Vnútrozemie tvoria náhorné plošiny, pokryté najmä tmavým sopečným pieskom. Pripomína potulky po mesiaci. Európa vrátane európskej časti Ruska nepozná takú rozsiahlu oblasť, na ktorej nebýva človek. S výnimkou zatúlaných vtákov tu niet temer ani inej živej duše.

Terrou incognita výnimočne kráča pešiak, trošku častejšie ju brázdi horský cyklista a o čosi viac pohodlní mototuristi na silných džípoch. Prechod mesačnou krajinou nie je idylkou. Človek tu ľahko siahne na vlastné dno. Za tri týždne vykukne slnko spolu iba na niekoľko hodín. Premočené veci sa dajú usušiť iba na vlastnom tele počas pohybu. Každý deň padá chladný dážď – nie zhora, ale zboku, nakoľko neustále zavíja vietor. Postaviť a zložiť stan tu v neveľkej výške býva neraz rovnako ťažkým orieškom ako pri nečase vo veľhorách.
Záver pochodu dlhého štyristo kilometrov sa stal odmenou za krásny drinu. V údolí Thórsmörk rastú prvé stromy a pohybujú sa prví turisti. Zo zeme vystupuje para, vytekajú horúce pramene. Pôvodný fádny tmavý povrch získava širokú paletu farieb. Posledné tri dni pochodu pripomínajú malú Kamčatku.

Vstup voľný.

Svetozár KRNO
Pedagóg, politológ, publicista a autor cestopisov

Jeho profesijný i autorský záber je široký. Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získal aj doktorát z filozofie. Už 35 rokov patrí k priekopníkom slovenskej diaľkovej a expedičnej turistiky, ktorá ho zaviedla do mnohých známych, ale i dosiaľ neprebádaných kútov sveta. Vďaka tomu mohol spoznať tamojšie politické i kultúrne pomery, čo ho viedlo k ich ďalšiemu a hlbšiemu štúdiu. Získané vedomosti zúročil v habilitácii za docenta teórie politiky na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici a za profesora kulturológie bol inaugurovaný na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde už vyše dve desaťročia pôsobí na Katedre politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty. Politológiu prednášal aj na univerzitách v Banskej Bystrici a Trnave. Vo vedeckej práci sa predovšetkým venuje osobitostiam spoločensko-politického vývoja v rozličných oblastiach Európy a Ázie. Sústreďuje sa na historický vývoj, mytologické, náboženské, kultúrne, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov a vývoj politického systému v transformačnom procese. Je autorom vyše desiatky odborných monografií, viacerých učebníc a okolo dvesto odborných a vedeckých štúdií, recenzií či historických článkov. V roku 1991 s P. Kulašíkom a R. Tóthom zostavil Stručný politologický slovník, prvý politologický slovník, ktorý vyšiel v Československu. Od roku 1991 má vlastné vydavateľstvo Karpaty-Infopress.
Ako autor literatúry faktu knižne debutoval v roku 2001, opisom zážitkom a postrehov z jeho pochodu po dvetisíckilometrovej hrebeňovke Karpát, na ktorý sa vydal ešte v roku 1984. Nasledovali ďalšie tituly z podobných ciest v rôznych oblastiach Európy: balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, korzickej, islandskej, zakarpatskej i krymskej horskej sústave, švédskom Laponsku, južnom Nórsku, Karélii, Chibinách, Lovozerských tundrách, či na Polárnom a Pripolárnom Urale. Navštívil aj mnohé miesta v Ázii: Centrálny a Malý Kaukaze, Arménsku vysočinu, tadžické a uzbecké Fanské vrchy, kirgizský Ťanšane a Pamíroalaj, sibírsky Altaj, Východný Sajan, Chamar-Daban, Bajkalský chrbát, povodie rieky Ussuri, Mongolsko, Sachalin, Kamčatku, indické a nepálske Himaláje, sečuánske veľhory, severočínske pohorie Sin-ling, japonské Alpy ai. Väčšinou dosiahol slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup. Tieto pre väčšinu slovenských čitateľov neznáme a neprístupné oblasti sa stali vďačnou témou jeho vyše desiatky cestopisov a početných článkov. V nich dokazuje, že aj potom, čo padli mnohé zábrany pre spoznávanie vzdialených krajov, stále existujú miesta, ktoré sú pre nás terra incognita, teda zem nepoznaná. Živé zážitky z ciest, stretnutia s miestnymi ľuďmi a rôznymi typmi cestovateľov a opisy navštívených prírodných a kultúrnych regiónov a krajín spája s výpoveďami literátov, filozofov a prírodovedcov, ktorých životné osudy sa s nimi križovali. Prináša mnoho zaujímavých literárnych, zemepisných, historických, a kultúrnych súvislostí. Ukazuje, že svet napriek tomu, že je veľmi pestrý, tvorí jeden celok.

TVORBA
Farby, ľudia a báje južného Kaukazu (2018)
Od Atlantického oceánu po Egejské more (2017)
Cestou-necestou za polárnym slnkom (2017)
Zo slnečného Balkánu do srdca Európy (2017)
Monzúnový Sečuán a čínsky sever (2015)
Od prameňa Gangy po indický Tibet (2013)
Zo sibírskeho Tibetu ku kolíske Džingischána (2011)
Od brehov Issyk-kulu po Pamír (2009)
Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány (2007)
Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan (2003)
Ak je na zemi raj (s Milošom Krnom, 2002)
Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín (2001)

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.