U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Vzdelaná

Odporúča Eva Kaščáková
(Centrálna požičovňa)

 

Informatívny seminár knižnično-informačného systému BIBLIB

biblib1Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Vás v rámci vzdelávacieho cyklu Knihovnícke minimum pozýva na informatívny seminár knižnično-informačného systému BIBLIB pre malé a stredné knižnice Prešovského kraja. Seminár sa uskutoční dňa 14. novembra 2019 (štvrtok), o 10,00 hod. v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, Hlavná 139, 2. Poschodie (oddelenie: Centrum regionálnych dokumentov)
KIS Biblib je vhodný a určený pre malé, stredné a školské knižnice, bez ohľadu na to, či používajú systémy MASK alebo Proflib. Do konca roka 2019 je konverzia z týchto systémov zadarmo.

Registrácia účastníkov prebieha do 13. novembra 2019
Počet miest účastníkov seminára je obmedzený.
Náklady na cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.