U nás lepšie, ako doma...

  

Samuel Cambel

Dom Matice slovenskej Prešov a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vás srdečne pozývajú na prednášku

Samuel Cambel - kodifikátor spisovnej slovenčiny a zakladateľ slovenskej dialektológie

22. november 2016 o 11,00 hod.
Centrum regionálnych dokumentov (Hlavná 139, Prešov, 2. poschodie)

Podujatie sa realizuje pri príležitosti 160. výročia narodenia Samuela Cambela a 110. výročia vydania monografie Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov (1906).

Prednáša: Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.

Dobrovoľníctvo verzus práca

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. a knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vás pozývajú  na diskusiu za okrúhlym stolom k téme:  

Dobrovoľníctvo verzus práca

s pani PhDr. Soňou  Gaborčákovou, poslankyňou NR SR 

8. decembra 2016 o 10:30 hod.

Knižnica P.O. Hviezdoslava, Hlavná 139 v Prešove.  

Čítať ďalej...

Adela Banášová - fotogaléria

7. novembra 2016 sa v priestoroch Centra regionálnych dokumentov uskutočnili dve neformálne besedy so známou slovenskou moderátorkou Adelou Banášovou. Besied sa zúčastnili takmer dve stovky študentov stredných škôl, ktorí sa Adely pýtali na pracovný aj súkromný život. Adela odpovedala úprimne a bez zábran a naživo ukázala, že aj napriek ohromnej popularite ostáva stále Človekom.

Sympatickej moderátorke ďakujeme za návštevu. Zanechala v nás naozaj kus svojho slnka.

Fotogaléria

Beseda s Jozefom Banášom


Srdečne vás pozývame na stretnutie so slovenským spisovateľom JOZEFOM BANÁŠOM

1. decembra 2016 o 17,00 hod.
v Centre regionálnych dokumentov (Hlavná 139, 2. poschodie)

Vstup voľný

Manolito Brejloun - Scénické čítanie pre deti

Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave uvádzajú

Elvira Lindo: Manolito Brejloun
Scénické čítanie pre deti
(Súbor Listování Česká republika)

27. októbra 2016 o 8,30 hod.
Detská knižnica Slniečko, Hlavná 16

Dni českej kultúry 2016

zvedave citanie pohyb

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.