U nás lepšie, ako doma...

  

Benchmarking

logo prehliadka1Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove srdečne pozýva knihovníkov pracujúcich s deťmi na

Celoslovenskú súťažnú prehliadku knižničných podujatí pre deti
8. ročník

ktorá sa uskutoční v dňoch

25. a 26. septembra 2017

v priestoroch detskej knižnice Slniečko
Hlavná 16, Prešov

Téma prehliadky:
Každý z nás môže byť hrdina

Veková kategória:
Žiaci I. stupňa základných škôl

Prehliadka bude spojená s odborným workshopom.

Súťažiacim účastníkom hradí cestovné, ubytovanie a náklady na podujatie organizátor. Ostatným účastníkom hradí náklady vysielajúca organizácia.

Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 20. 8. 2017 na email: gabriela.futova(@)gmail.com .
(docxPriháška na stiahnutie tu.)

Súťažnej prehliadky a workshopu sa môžu zúčastniť aj detskí knihovníci bez súťažného podujatia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.