U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Náplň práce obecného knihovníka

Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.

 • Poskytovanie knižnično-informačných služieb ručne, alebo v automatizovanom režime.
 • Vykonáva základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
 • Spracovávanie knižničného fondu.
 • Starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na poradách, školeniach, seminároch a doplnkových činnostiach organizácie.
 • Projektová činnosť, zabezpečenie žiadostí o granty...
 • Vykonáva aj iné činnosti potrebné pre chod organizácie podľa pokynov nadriadeného.

Akvizícia a katalogizácia

 • sledovanie edičných plánov vydavateľstiev a profilu fondu;
 • akvizícia - nákup a spracovanie knižničných dokumentov;
 • kompletné spracovanie kníh /pečiatkovanie, prírastkovanie, signovanie, klasifikácia, obaľovanie/;
 • budovanie knižničného katalógu;
 • tvorba prírastkových zoznamov;
 • uskutočňovanie revízií;
 • vedenie revíznych katalógov, zakladanie revíznych lístkov a kontrola revízneho katalógu a vyraďovanie knižničných dokumentov;
 • ochrana knižničného fondu.

Knižnično – informačné služby

 • evidencia používateľov /zápis, klasifikácia, vyhotovenie čitateľského preukazu/;
 • výpožičky periodických a neperiodických multimediálnych dokumentov;
 • evidencia výpožičiek - absenčné a prezenčné;
 • bibliograficko – informačné služby / vyhotovovanie rešerší /;
 • rezervácie;
 • medziknižničné výpožičné služby;
 • vrátenie dokumentov

Kultúrno - výchovná činnosť

 • informačná výchova detí a žiakov;
 • exkurzie do knižnice;
 • uskutočňovanie podujatí a akcií spojených s propagáciou čítania a kníh;
 • besedy so spisovateľmi;
 • výstavky kníh, nástenky

Štatistická a vyhodnocovacia činnosť

 • vyhotovovanie denných štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej knižničnej evidencie;
 • vyhotovovanie ročného štatistického výkazu pre MK SR;
 • sledovanie ukazovateľov knižničných činností.

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.