Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež - program

logo prehliadka1Knižnica P. O. Hviezdoslava srdečne pozýva knihovníkov pracujúcich s deťmi a mládežou na 7. ročník Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež.

21. - 22. septembra 2015
Detská knižnica Slniečko, Hlavná 16, Prešov

Téma prehliadky: 2. svetová vojna v literatúre pre deti a mládež
Veková kategória: podujatia pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

PROGRAM

21. september 2015
8,30 Otvorenie, prezentácia

9,00 Po zime prichádza jar, po beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deň
Natália Malíková, Bc. Gabriela Hiľovská
(Knižnica pre mládež mesta Košice)

9,55 Cestovanie časom
Beáta Kalatovičová
(Spišská knižnica, Spišská Nová Ves)

10,50 Deťom vojna nepristane
Helena Brezovská, Helena Dodoková
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

11,45 Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej
Elena Šimkaninová, Lucia Rušinová
(Podtatranská knižnica v Poprade)

12,30 Obedňajšia prestávka

14,00 Búranie bariér pomocou Živej knižnice
workshop
Natália Malíková a špeciálny hosť
Knižnica pre mládež mesta Košice

19,00 Večerný program

22. september 2015

8,30 Kohútik v agónii
Antonia Šaradinová, Mária Jakubčíková
(Považská knižnica v Považskej Bystrici)

9,25 Dá sa zabudnúť?
Ľuba Halamová, Mgr. Mária Masárová
(Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen)

10,20 Dievča menom NEMO
Silvia Kupcová
(MUA – Mestská knižnica Partizánske)

11,15 Deň, keď som stretla Liesel.
Mgr. Jana Skalicová, Bc. Lenka Škutová, Mirka Moráveková

12,10 (Ne)možné písanie
Mgr. Barbara Rónaiová
(Mestská knižnica Bratislava)

Prehliadky sa môžu zúčastniť aj knihovníci bez súťažného podujatia. Cestovné a ubytovanie im hradí vysielajúca organizácia.