Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z.z.

Metodický seminárSrdečne Vás pozývame na

Metodický seminár určený zriaďovateľom a knihovníkom obecných knižníc Prešovského a Sabinovského regiónu,

ktorý sa uskutoční

14. decembra 2015 o 9,00 hod.
v Centre regionálnych dokumentov, Hlavná 139, Prešov, 2. poschodie.

Program na plagáte.