U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Zoznam tlačív

Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice. 

docVzorový štatút knižnice - kópiu prosíme poslať na adresu našej knižnice
Návrh na vyradenie - vzorové tlačivo
Zoznam vyradených kníh - vzorové tlačivo
pdfVyhláška č. 201/2016 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach 
docVzor knižničného a výpožičného poriadku - schvaľuje obecné zastupiteľstvo
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor. Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu našej knižnice (Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na adresu: kniznicapoh(@)gmail.com. 
docTematické rozdelenie knižničného fondu - pomôcka pre obecných knihovníkov - ako jednoducho rozdeliť knižničný fond
docOchrana osobných údajov používateľov knižnice
• pdfZákon o knižniciach 126/2015
pdfMetodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice
• pdfPríručka pre školského knihovníka od Slovenskej pedagogickej knižnice

Metodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.