U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Zoznam tlačív

Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice. Stiahnite si vo formáte MS Word:

Vzorový štatút knižnice - kópiu prosíme poslať na adresu našej knižnice
Záznam o uzavretí vyraďovacieho zoznamu - vzorové tlačivo
Záznam o uzavretí prírastkového zoznamu - vzorové tlačivo
Návrh na vyradenie - vzorové tlačivo
Zoznam vyradených kníh - vzorové tlačivo
Vyhláška č. 201/2016 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach 
Vzor knižničného a výpožičného poriadku - schvaľuje obecné zastupiteľstvo
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor. Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu našej knižnice (Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na adresu: kniznicapoh(@)gmail.com. 
Tematické rozdelenie knižničného fondu - pomôcka pre obecných knihovníkov - ako jednoducho rozdeliť knižničný fond
Ochrana osobných údajov používateľov knižnice

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.