U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Nočná zmena

Odporúča Viktória Salokyová
(Pobočka Sídlisko 3)

Oznámenie o zadávaní zákazok podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najskôr však po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, zadá zákazku na:

Por. č.  Dátum zverejnenia
zákazky
Predpokladaná
hodnota
Predmet
zákazky
Súbor na stiahnutie
01.  18.9.2013  12 000 € Výroba knižničného nábytku pdfStiahnuť
02.  3.10. 2013  1400 € Demontáž a likvidácia bank. expozitúry  
03.  2. 5. 2014   2000 € 5 ks kancelárskych PC  
04.   23. 6. 2014  1000 € Vyhotovenie a tlač dokumentov  
05. 12.9.2014 12258 € Nákup technológie rádiofrekvenčnej identifikácie docxStiahnuť

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.