U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Oznámenie o zadávaní zákazok podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najskôr však po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, zadá zákazku na:

Por. č.  Dátum zverejnenia
zákazky
Predpokladaná
hodnota
Predmet
zákazky
Súbor na stiahnutie
01.  18.9.2013  12 000 € Výroba knižničného nábytku pdfStiahnuť
02.  3.10. 2013  1400 € Demontáž a likvidácia bank. expozitúry  
03.  2. 5. 2014   2000 € 5 ks kancelárskych PC  
04.   23. 6. 2014  1000 € Vyhotovenie a tlač dokumentov  
05. 12.9.2014 12258 € Nákup technológie rádiofrekvenčnej identifikácie docxStiahnuť

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.