U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Výpožičky

Výpožičky patria k základným knižnično - informačným službám knižnice a poskytujeme ich zadarmo.

Podľa spôsobu vypožičania, poskytujeme dva druhy výpožičiek:

  • absenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ vypožičať domov): krásnu literatúru, odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov, vybrané tituly novín a časopisov, videokazety
  • prezenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ preštudovať len v knižnici): noviny a časopisy, multimediálne dokumenty, všeobecné a odborné encyklopédie, knižničné dokumenty získané formou povinného výtlačku

Výpožičky poskytujeme registrovaným čitateľom, ktorí majú zaplatený ročný členský poplatok.
Naproti tomu prezenčné výpožičky poskytujeme aj návštevníkom, ktorí nie sú v knižnici zaregistrovaní, teda nie sú našimi čitateľmi. Títo používatelia sú povinní zaplatiť jednorázový poplatok 0,70 € a môžu navštíviť čitáreň dennej tlače a periodík, študovňu náučnej literatúry, ale nijaký dokument si nepožičiavajú domov.

Výpožičky poskytujeme na všetkých pracoviskách knižnice.

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.