U nás lepšie, ako doma...

  

Lidice - Medzinárodná detská výtvarná výstava

Lidice - Medzinárodná detská výtvarná výstavaKnižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pozýva na výstavu vybraných ocenených diel 38. – 42. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy (MDVV) Lidice, ktorá bude verejnosti sprístupnená od pondelka

14. marca 2016 do 15.4. 2016
v detskej knižnici Slniečko, Hlavná 16

 

História výtvarnej súťaže MDVV Lidice siaha do roku 1967, kedy sa ešte ako Výstava detského výtvarného prejavu Naše detstvo pravidelne konávala v Prahe. Už vtedy zahŕňala rôzne výtvarné techniky - kresbu, grafiku, maľbu, plastiku, keramiku, úžitkové umenie a vo svojich začiatkoch dokonca i prezentácie detských literárnych pokusov ako rozprávky, listy, riekanky a verše. Po piatich ročníkoch sa výstava presťahovala do obce Lidice, symbolizujúc tak pamiatku detských obetí zavraždených nemeckými fašistami no zároveň aj všetkých detí, ktoré zahynú počas vojen. V roku 1973 súťaž nadobudla medzinárodný charakter.
Cieľovou skupinou súťaže sú deti vo veku 4 – 16 rokov. Zapájajú sa do nej rôzne organizácie pracujúce s deťmi, detské domovy, materské, základné, stredné, umelecké a špeciálne školy aj jednotlivci. Detské práce posudzuje odborná porota zostavená z učiteľov základných umeleckých škôl a výtvarníkov, ktorá každoročne vyberie do 1400 súťažných exponátov. Tie najlepšie zároveň odmení Čestnými uznaniami a medailami Lidická ruža. Organizátori pre každý ročník tejto súťaže vyhlasujú tému roku. Napriek tomu sa hlavné témy výtvarných prác rokmi nemenia. Dominujú veci, ktoré deti denne obklopujú, ľudia s ktorými žijú a samozrejme tradične znázorňujú svoju rodinu a priateľov ale aj zobrazené sny, trápenia či priania. Aktuálnou témou minulého ročníka (2015) bolo Svetlo, ktorá oslovila až 21 380 detí celkovo zo 71 krajín sveta. Výstava, ktorá ponúka výber tých najlepších výtvarných diel, medzi ktorými nájdete napríklad zaujímavé papierové návrhy ľudových krojov, či hračiek pre tých najmenších bude v knižnici k dispozícii do 14. apríla 2016 v rámci otváracích hodín knižnice Slniečko.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.