U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

margareta biela

Odporúča Helena Malinovská
(pobočka Šváby)

 

Zmluvy 2011

Zmluvy január 2011

pdfZmluva o zabezpečení služieb 2011/8

Zmluvy apríl 2011

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2011 (1.strana)

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2011 (2.strana)

Zmluvy jún 2011

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov 2/2011 str.1

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov 2/2011 str.2

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov 2/2011 str.3

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia str.1

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia str.2

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia str.3

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia str.4

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia str.5

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia príloha c.1

jpgZmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia príloha c.2

Zmluvy august 2011

jpgDodatok č.4 k zmluve č.50-000010799PO2008 - strana 1

jpgDodatok č.4 k zmluve č.50-000010799PO2008 - strana 2

jpgZmluva o pripojení č.DSL08121200006 Dodatok č.1 - strana 1

jpgZmluva o pripojení č.DSL08121200006 Dodatok č.1 - strana 2

jpgZmluva o pripojení č.DSL08121200008 Dodatok č.1 - strana 1

jpgZmluva o pripojení č.DSL08121200008 Dodatok č.1 - strana 2

jpgZmluva o pripojení č.CA108121200004 Dodatok č.1 - strana 1

jpgZmluva o pripojení č.CA108121200004 Dodatok č.1 - strana 2

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2011 - strana 1

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2011 - strana 2

Zmluvy november 2011

jpgDohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním - strana 1.

jpgDohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním - strana 2.

jpgDohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním - strana 3.

jpgDohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním - strana 4.

jpgDohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním - strana 5.

jpgDohoda o užívaní priestorov a o refundácii nákladov spojených s užívaním - strana 6.

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2011 - strana 1.

jpgZmluva o nájme nebytovych priestorov č.4/2011 - strana 2.

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2011 - schvaľovacia doložka

Zmluvy december 2011

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2011 - strana1

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2011 - strana2

jpgZmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2011 - strana3

jpgPovinné zmluvné poistenie motor.vozidla

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy 00248374 - strana 1

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy 00248374 - strana 2

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy 00248374 - strana 3

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy 00248374 - strana 4

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy A2901141 - strana 1

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy A2901141 - strana 2

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy A2901141 - strana 3

jpgDodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy A2901141 - strana 4

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2011 - strana 1

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2011 - strana 2

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2011 - strana 3

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.