U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

margareta biela

Odporúča Helena Malinovská
(pobočka Šváby)

 

Zmluvy od r. 2012

Zmluvná strana / IČO

Dátum zverejnenia

 Zmluva

Hodnota v Eur 

Podrobnosti 

 Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry

 5.1.2012

 Kolektívna zmluva

  pdfStiahnuť

 Doména Consulting s.r.o./357780059

 19.3.2012

 Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. 1/2012

 110 €

pdfStiahnuť

 Doxx - stravné lístky s.r.o./ 36391000

 21.5.2012

 Dodatok č.2 k zmluve č. 05K773059

  jpgStiahnuť

 Účtovníctvo a poradenstvo s.r.o., 36477079

30.5.2012

 Zmluva o nájme nebytových priestorov 
č. 2/212

 1128,30 €

pdfStiahnuť

RWE Gas Slovensko

8.8.2012

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

  pdfStiahnuť

Spravbytkomfort, a.s. Prešov / 45328030

14.8.2012

Dodatok č. 2 K zmluve č.2011/8 o zabezpečení prevádzky 
v budove na Levočskej č.9

  pdfStiahnuť

Slovenská knižnica pre nevidiacich

24.9.2012

Zmluva o poskytovaní knižnično - informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom.

  pdfStiahnuť

Slovak Telekom, a.s./ 35763469

19.11.2012

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve (ostatné priestory) č. T0063/2006 zo dňa 01.08.2006 (zmena identifikačných údajov prenajímateľov)

  pdfStiahnuť

 EvitaStore, s.r.o./46385517

20.11.2012

 Kúpna zmluva Uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Obchodného zákonníka

  pdfStiahnuť

VSE

28.5.2013

Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny

  jpgStiahnuť

Slovanet

27.8.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. CA1081212000004

  pdfStiahnuť

Slovanet

27.8.2013

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. DSL11092200001

  pdfStiahnuť

Slovanet 

27.8.2013 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. DSL11090500001

  pdfStiahnuť

Slovenská národná knižnica 

27.8.2013 

Dodatok č. 10 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte K1S3G uzavretej dňa 23.9.2004

  pdfStiahnuť

Východoslovenská distribučná a.s.

27.8.2013

Zmluva o pripojení

  pdfStiahnuť

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.