U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Pieseň zajtrajška

Odporúča Jarka Harčárová

(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Periodiká - Centrum regionálnych dokumentov

Zoznam povinných výtlačkov na rok 2018
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 2. poschodie

1. Aktuality Lipianskej radnice - mesačník
2. Astronomický informátor - dvojmesačník
3. Cesta - mesačník
4. Kameničan - štvrťročne
5. Korzár - denník Prešovského kraja - denník
6. List Kráľovnej pokoja - dvojtýždenník
7. Na pulze - štvrťročne
8. Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne
9. Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne
10. Prešovský magazín - mesačník
11. Prešovské noviny - týždenník
12. Prešovský večerník - denník
13. Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačník
14. Spravodaj: obec Ľubotice - občasník
15. Spravodajca mesta Sabinov - mesačník
16. Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne
17. Ta Take Town - polročne
18. Veľkošarišan - mesačník

SPOLU: 18

 

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.