U nás lepšie, ako doma...

  

Periodiká - Centrum regionálnych dokumentov

Zoznam povinných výtlačkov na rok 2019
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 2. poschodie

1. Aktuality Lipianskej radnice - mesačník
2. Astronomický informátor - dvojmesačník
3. Cesta - mesačník
4. Kameničan - štvrťročne
5. Korzár - denník Prešovského kraja - denník
6. List Kráľovnej pokoja - dvojtýždenník
7. MY - Prešovské noviny - týždenník
8. Na pulze - štvrťročne
9. Naša Kamenica - občasník
10. Naše Petrovany - štvrťročník
11. Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne
12. Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne
13. Prešovský magazín - mesačník
14. Prešovský večerník - denník
15. Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačník
16. Spravodaj: obec Ľubotice - občasník
17. Spravodajca mesta Sabinov - mesačník
18. Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne
19. Šebešské noviny - štvrťročník
20. Ta Take Town - polročne
21. Veľkošarišan - mesačník

SPOLU: 21

 

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.