Periodiká - Centrum regionálnych dokumentov

Zoznam povinných výtlačkov na rok 2018
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 2. poschodie

1. Aktuality Lipianskej radnice - mesačník
2. Astronomický informátor - dvojmesačník
3. Cesta - mesačník
4. Kameničan - štvrťročne
5. Korzár - denník Prešovského kraja - denník
6. List Kráľovnej pokoja - dvojtýždenník
7. Na pulze - štvrťročne
8. Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne
9. Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne
10. Prešovský magazín - mesačník
11. Prešovské noviny - týždenník
12. Prešovský večerník - denník
13. Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačník
14. Spravodaj: obec Ľubotice - občasník
15. Spravodajca mesta Sabinov - mesačník
16. Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne
17. Ta Take Town - polročne
18. Veľkošarišan - mesačník

SPOLU: 18