Zoznam povinných výtlačkov na rok 2020
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 2. poschodie

1. Aktuality Lipianskej radnice - mesačník
2. Astronomický informátor - dvojmesačník
3. Cesta - mesačník
4. Kameničan - štvrťročne
5. Korzár - denník Prešovského kraja - denník
6. List Kráľovnej pokoja - dvojtýždenník
7. MY - Prešovské noviny - týždenník
8. Na pulze - štvrťročne
9. Naša Kamenica - občasník
10. Naše Petrovany - štvrťročník
11. Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne
12. Platan - štvrťročník
13. Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne
14. Prešovský magazín - mesačník
15. Prešovský večerník - denník
16. Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačník
17. Spravodaj: obec Ľubotice - občasník
18. Spravodajca mesta Sabinov - mesačník
19. Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne
20. Šebešské noviny - štvrťročník
21. Ta Take Town - polročne
22. Veľkošarišan - mesačník

SPOLU: 22