Centrálna požičovňa

Podujatia pre stredné školy
Knižnično- informačná výchova Pri knihe s... (besedy s prešovskými autormi)

Inojazyčné oddelenie a čitáreň

Exkurzie
Edukačné hodiny - hodiny anglického a nemeckého jazyka pod pedagogickým vedením s využitím inojazyčnej a krásnej literatúry.

Centrum regionálnych dokumentov
Podujatia pre stredné školy

Čo ukrýva Kronika?
Po stopách Ľudovíta Štúra
Prechádzka jarou i letom P. O. Hviezdoslava
Prešovské naj
Prešovská Kalvária
Spisovatelia a Prešov
Z baníka bankárom - americký sen Michala Bosáka

Back to top